CRDF Global tarafından “Robin Copeland Memorial Fellowship 2020” burs programı kapsamında verilen destekle İTÜ Enerji Enstitüsü ev sahipliğinde, 16 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında “Nükleer Emniyet Semineri” Araş. Gör. Fadime Özge Özkan’ın desteği ile düzenlenmiştir. Nükleerin farklı alanlarında çalışan Türk uzmanlar tarafından çevrimiçi ve Türkçe olarak düzenlenen bu seminere Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden toplam 105 kişi katılmıştır. Seminer, nükleer enerji temel bilgileri, radyasyon temel bilgileri, nükleer ve radyoaktif maddelerin sınıflandırılması, nükleer emniyet ve nükleer emniyet kültürü kavramlarına giriş, nükleer maddelerin deniz yolu ile taşımacılığı ve uluslararası nükleer emniyet rejimi/yapısı dâhil olmak üzere nükleer emniyet temel konularını içeren bir webinar serisi şeklinde düzenlenmiştir. İTÜ Enerji Enstitüsü ev sahipliğinde “CRDF Global ve Global Affairs Canada” tarafından verilen destek ile “Sürdürülebilir Kalkınmada Nükleer Teknolojinin Kullanımı” başlıklı projenin seminer serisi Nükleer Araştırmalar ABD üyesi Prof. Dr. Nilgün BAYDOĞAN’ın desteği ile yurt içi çeşitli üniversite ve kurumlarda bulunan uzman ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 4 gün boyunca süren seminerlerde Türkiye’de enerji kaynaklarının ve nükleer enerjinin sürdürülebilirliği, nükleer malzemelerin nükleer teknolojideki önemi, tahribatsız muayene yöntemleri, prensipleri ve kullanım alanları, nanoteknolojik ürünlerde radyasyon güvenliğinin önemi gibi başlıklar ele alınmıştır.