Doç. Prof. Dr. M. Suha Yazıcı'nın " PEM Elektrolizörler için Anot Nano Katalizörler CCM Difüzyon Tabakaları Geliştirilmesi ve Tomografik Karakterizasyonları’" başlıklı öncü projesi, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlık Alanı Projeleri (YAP) programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projede, hidrojen üretimi kapsamında elektrolizör geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan, proses sınırlayıcı olan su oksidasyon katalizörlerinin (anot) hidrotermal yaklaşımlar ile üretilmesi, gaz-sıvı aktarımını sağlayacak titanyum sinterler ve katalizör kaplı membranlar (CCM) geliştirilerek test hücresi oluşturulması ve elektrokimyasal değişim gözlemlerinin nükleer yaklaşımlar ile analiz edilmesi önerilmektedir.  Projede Kimya, malzeme ve nükleer kabiliyetler kullanılarak yeni malzemeler ve karakterizasyon yaklaşımları geliştirilmesi beklenmektedir.