National Research Nuclear University (MEPhI) ile üniversitemiz arasında imzalanan ikili işbirliği protokolüne istinaden enstitümüz ev sahipliğinde “NUCLEAR POWER PLANT SAFETY AND DIAGNOSTICS WORKSHOP” adlı uluslararası çalıştay 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. MEPhI öğretim üyeleri Assoc. Prof. Dr. Aleksandr Zhukov, Prof. Dr. Aleksandr Skomorokhov ve Assoc. Prof. Dr. Olga Momot enstitümüzün davetlisi olarak Çalıştayda “Nükleer Güç Santrallerinde İşletme Problemleri, Rus Tasarımı Nükleer Güç Santrallerinde Durum Değerlendirme Tanı Sistemleri ve Nükleer Yakıt Çevrimi” konularında bilgiler paylaşmışlardır.

Hızlı reaktör fiziği, güvenlik problemleri ve kalp optimizasyonu araştırmalarının yanı sıra sürdürülebilir kapalı yakıt çevrimi araştırmalarının da yapıldığı BFS kompleksi tanıtılmıştır. Reaktivite ölçüm yöntemleri, reaktivite katsayıları ve reaktör güvenliğine etkileri ile reaktörde ölçüm yapan dedektörlerin verimleri hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Nükleer güç santrallerinde oluşabilecek soğutucu sızıntısı, soğutucu kaynaması ve kurumanın tespiti gibi reaktör operatörüne santralin çalışması hakkında bilgi sağlayan sistemler tanıtılmış ve bu sistemlerden gelen verilerin değerlendirmesinde kullanılan algoritmalar tartışılmıştır.  

Uranyum madeninin çıkartılmasını takip eden saflaştırma, dönüştürme ve zenginleştirme aşamalarıyla yakıt üretimi, reaktörde yakıt yanması ve reaktörden çıkan atıkların yönetimi ile tesis sökümünü kapsayan nükleer yakıt çevrimi konusu tüm detayları ile işlenmiştir.

Açılışını Enerji enstitüsü müdür yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz’un gerçekleştirdiği çalıştayda organizasyon komitesi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Senem Şentürk Lüle İTÜ ve Enerji Enstitüsü’nü tanıtan bir sunu gerçekleştirmiştir. Çalıştaya 13 kurum içi (İTÜ genelinden) ve 6 kurum dışı olmak üzere 19 kişi katılmıştır.  Bir hafta boyunca nükleer enerji ile ilgili konuların tartışıldığı çalıştay İTÜ TRIGA Mark II araştırma reaktörü teknik gezisinin ardından gerçekleştirilen sertifika töreni ile son bulmuştur.

ppdt9704 llqx7127 toplu1 img_1430 img_1378 jhta6004 img_e1351 img_1390