Grup Üyeleri

Sencer Ecer, Prof. Dr. (Grup Başkanı)
Özgür Kayalıca, Prof. Dr.
Assoc. Prof. Talat Genç (University of Guleph)
Gamze Can (İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Öğrencisi)
Doç. Dr. A. Aylin BayarTemel Araştırma Konuları

Enerji sektörüdeki uluslararası tahkim davalarının takibi, petrol ve elektrik firmaları gibi varlıkları değerleme ve tazminat hesaplama yöntemlerinin analizi ve geliştirilmesi
Toptan ve diğer elektrik piyasalarında açık artırma (ihale) yöntemi uygulamaları
Oligopolistik elektrik, doğalgaz piyasalarında oyun teorisi modellerinin kurulması ve ekonometrik veya nümerik yöntemlerle denge fiyatlarının hesaplanması ve kartelleşmeyi kolaylaştıran faktörlerin analizi
Enerji sektöründeki doğrudan yatırımlarla çevre politikalarının ilişkisi
Kaçak elektrik kullanımının engellenmesiEEAG'nin Amacı

Grubun amacı enerji ekonomisi literatüründeki ve dünyadaki son gelişmelerden yola çıkarak Türkiye için faydalı olabilecek kamu politikaları ve ekonomik ve ekonometrik modeller geliştirmektir. Özellikle dünyada elektrik sektöründe yaşanan deregülasyon tecrübesini Türkiye’ye aktarmak ve bu sektörde kullanılan fiyatlama mekanizmalarını araştırmak, doğalgaz fiyatlarının rekabet ile değişimini modellemek, Türkiye’nin doğalgaz ve elektrik sektörlerinde maruz kaldığı tahkim davalarından yola çıkarak enerji politikalarını uluslararası hukuk ortamına uygun bir şekilde geliştirmek ve enerji sektörüne yapılan doğrudan dış yatırımların çevresel etkilerini takip etmek sayılabilir. Ayrıca petrol sektöründeki rafineri ve perakende satış gibi dikey ilişkilerin kartelleşme ve fiyat üzerindeki etkisi oyun teorik modellerle araştırılacaktır.