Sencer Ecer

  1. Petrol ve elektrik firmalarının varlıklarının değerlendiği dört uluslar arası tahkim davasında ve doğal gaz sektöründe bir şirket birleşmesinde ekonomik danışmanlık.

  2. Bitirme Tezi (S. Obuz, G. Yavaş): Türkiye Elektrik Piyasalarında Beklenen Derinleşmenin Getireceği Riskler ve Fırsatlar (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile ortak sponsorluk protokolü)