Grup Üyeleri

İTÜ Enerji Enstitüsü
Burak Barutçu, Dr. Öğr. Ü. (Grup Başkanı)
Önder Güler, Prof. Dr.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Selahattin İncecik, Prof. Dr.
Ş. Sibel Menteş, Prof. Dr.
Yurdanur Ünal, Prof. Dr.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Özgür Üstün, Doç. Dr.

İTÜ İnşaat Fakültesi
Ercan Yüksel, Prof. Dr. 

İTÜ Makina Fakültesi
Murat Çakan, Dr. Öğr. ÜTemel Araştırma Konuları

Mikrokonuşlandırma
Bölgeye özel enerji üretim potansiyeli (kapasite faktörü) belirleme
Enerji üretim öngörüsü
Sistem entegrasyonu
Santral genelinde durum izleme ve hata öngörüsü
Gelişmekte olan hatanın öngörüsü
Hatalı sensör deteksiyonu
Yapısal titreşim analizi
Zemin ve temel inşaat analizleriREAG'ın Amacı

Rüzgar Enerjisi Araştırma Grubunun temel hedefi Türkiye’de rüzgar enerjisi alanında hem bilimsel araştırma hemde AR-GE ve ÜR-GE alanlarında çalışmalar yaparak gerek akademik gerekse sektörel alanda öncü, yol gösterici bir rol oynamaktır. REAG yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşabilmek için, İTÜ genelinde, Enerji Enstitüsünün yanı sıra Uçak ve Uzay Bilimleri, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makina Fakültelerinden öğretim üyelerinin katılımıyla oluşmuştur. Akademik çalışmaların yanı sıra sektörle işbirliği içinde AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda sektör tarafından üniversitemize 30 kW gücünde bir rüzgar türbini hibe edilmiş ve “Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri Test ve Araştırma Laboratuvarı” kurulmuştur.

Bu çerçevede REAG, mikrokonuşlandırma, kapasite tayini, enerji üretim öngörüsü gibi konuların yanı sıra santral genelinde izleme, arıza öngörüsü, hatalı sensör tesbiti gibi enerji üretim verimini arttırıcı çalışmalar, rüzgar türbini kulelerinin ve türbin elemanlarının yapısal titreşim analizleri, zemin ve temel inşaatı analizleri gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir.