Compulsory

Fall
EBT501E Engineering Mathematics
EBT503E Advanced Thermodynamics
EBT504
Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması
EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
EBT515 Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT527E Wind Energy and Conversion Technology
EBT535 Endüstride Enerji Yönetimi
EBT537 Enerji Kalitesi
EBT553 Güneş Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri
EBT596 Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)

Spring
EBT501E Engineering Mathematics
EBT502E Advanced Fluid Dynamics
EBT516E Nuclear Reactor Engineering
EBT542 Fotovoltaik Güç Sistemleri
EBT547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
EBT596 Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)

Elective

Fall
EBT505E Advanced Heat and Mass Transfer
EBT507E Fundamentals of Power Generation
EBT509 Kömür Bilimi ve Teknolojisi
EBT511E Nuclear Reactor Theory
EBT519E Nuclear Engineering Materials
EBT525E Passive Solar Energy Systems
EBT529E Geothermal Energy
EBT539 Enerji Çevre ve Hukuku
EBT546 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
EBT546E Special Topics in Energy Science and Technology
EBT549E Solar Thermal Power Plants
EBT551E Zero Energy Buildings
EBT554E
Energy Market Management
EBT557E Energy Systems for Buildings

Spring
EBT506 Isı Değiştiricileri
EBT508E Cogeneration and Waste Heat Recovery
EBT510 Temiz Yanma Teknolojileri
EBT520 Nükleer Mühendislik Laboratuvarı
EBT526 Yakıt Hücreleri
EBT528 Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri
EBT530E Energy Efficient Building Design
EBT532E Bioenergy Recovery from Organic Wastes
EBT534 Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri
EBT538 Enerji Ekonomisi ve Politikaları
EBT540 Hidroelektrik Enerji
EBT544 Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri
EBT545E
Energy Market Modelling
EBT546 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
EBT546E Special Topics in Energy Science and Technology
EBT556 Nükleer Mikro Bataryalar
EBT558E Nuclear Security

PhD Courses

Fall
EBT601E Multi-Phase Flows
EBT605E Nuclear Fuel Cycle- Analysis and Management
EBT613E Int. Environmental Quality Management for Energy Plant
EBT615 Güneş Hücrelerinin Fiziği
EBT617 Enerji Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular
EBT617E Advanced Topics in Energy Science and Technology
EBT622 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları
EBT625 Nükleer Atık İdaresi
EBT627 Radyoaktif İzleme Teknikleri


EBT696 Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)


Spring
EBT602E Thermal-Hydrolic Design of Nuclear Reactor
EBT604E Nuclear Reactor Dynamics and Control
EBT606E Nuclear Reactor Safety
EBT608E Neutron Transport Theory
EBT614E Intelligent Building Systems
EBT616E Energy Storage Technologies
EBT617 Enerji Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular
EBT617E Advanced Topics in Energy Science and Technology
EBT618E Radiation Damage in Materials
EBT620E Signal Processing and Analysis in Renewable Energy Systems
EBT624E Thermoelectric Energy Conversion
EBT628 Organik-İnorganik Hibrit Güneş Hücreleri
EBT629E
Artificial Intelligence Approaches and Machine Learning in Energy Systems Management
EBT696
Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)