Bu laboratuvar, İNCİ AKÜ tarafından elektrokimyasal enerji depolama sistemlerine ait şarj ve deşarj testlerinin ilgili test standartları kapsamında incelenmesi amacıyla kurulmuştur.Yapılan Çalışmalaraku_teknolojileri_1

Farklı elektrokimyasal bileşenlere ve/veya üretim tekniklerine sahip pillerin EIS ölçümleri ile analizi
Yeni enerji depolama teknolojileriyle ilgili AR-GE çalışmalarıAraştırma Olanakları ve Ekipmanları

MTI Lab 0.1mA - 10mA 8-kanallı pil test cihazı

Projeler

San-Tez 00552.STZ.2010-1 "EIS ile SOC ve SOH Ölçümleri"
Tübitak 1511 "Yüksek Güç Enerji Uygulamaları için 3Ah Li-iyon hücre imalatı"


Laboratuvar Çıktıları (tezler, ürünler, patentler)

  • Aksakal, C., Sisman, A., (2018). On the Compatibility of Electric Equivalent Circuit Models for Enhanced Flooded Lead Acid Batteries Based on Electrochemical Impedance Spectroscopy, Energies. 11(1), 118.
  • Aksakal, C., Sisman, A., A Hybrid Methodology to predict SOC and SOH of Lead Acid Batteries Based on EIS Techniques, 9th International Conference on Lead-Acid Batteries LABAT 2014 / Bulgaristan.
  • Can Aksakal,  On The Compatibility of EEC Models for EFB Based on Impedance Spectroscopy, Doktora Tezi, İTÜ Enerji Enstitüsü, 2018

 

 

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. Nilgün Karatepe YavuzLaboratuvar Sorumlusukmnilgun@itu.edu.tr / 0212 285 3940
Araş. Gör. Şura AtmacaLaboratuvar Asistanıatmacasu19@itu.edu.tr / 0212 285 3342