Laboratuvar Tanıtımı ve Misyon ve Hedefleri

Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarı- A, çalışmalarında enerji depolama ve dönüşümü konularına ağırlık vermektedir. Karbon yapılı malzemelerin Li-iyon piller, hidrojen depolama ve güneş pilleri gibi teknolojilerde kullanılmasını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarında; karbon nanotüp, aktif karbon, grafen ve kompozit malzemeler (polimer ve inorganik malzemeler ile) gibi karbon yapılı malzemelerin üretimi,  karakterizasyonu, kullanılan alana göre modifikasyonları ile hidrojen depolama, Li-iyon pil ve fotovoltaik sistemlerde hem teorik ve hem de uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Laboratuvarımızın hedefleri arasında, organik/perovksit güneş pilleri ve Li-iyon bataryalar için yeni hibrit elektrot malzemelerinin geliştirilmesi yer almaktadır.


 

Laboratuvar Altyapısı

 • TGA/DSC
 • Dönel kaplama
 • Boru fırın ve kül fırın
 • Vakum etüvü
 • Mikrodalga
 • Ultrasonik homojenizatör
 • AM 1.5 filtre güneş simülatörü
 • Glove Box (9 kollu)
 • Termal buharlaştırıcı
 • Optik mikroskop
 • Donduruculu kurutucu (Freeze Dryer)
 • Öğütücü
malzeme_A
 Laboratuvarda Yapılan Çalışmalar

Karbon Nanotüp Teknolojileri

 • Üretimi (Kimyasal Buhar Birikimi Yöntemi)
 • Karakterizasyonu (TGA, TEM, Raman Spektroskopisi analizleri)
 • Kompozit malzeme üretimi ve uygulamaları
 • Elektrokimyasal uygulamalar
 • Fotovoltaik uygulamaları

Aktif Karbon Teknolojileri

 • Üretimi (Fiziksel ve Kimyasal Aktivasyon Yöntemleri)
 • Karakterizasyonu (TGA, BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik, FTIR, XRD analizleri)
 • Yüzey özelliklerinin geliştirilmesi
 • Gaz faz uygulamaları (SO2 ve CO2 adsorpsiyonu)
 • Sıvı faz uygulamaları (Çeşitli ağır metallerin ve organik bazı bileşenlerin adsorpsiyonu)

Hidrojen Teknolojileri

 1. Hidrojen depolama
  • Karbon nanotüp ve modifiye edilmiş (polimerler ile fonksiyonlaştırılmış ve metal ile katkılandırılmış) karbon nanotüplerin hidrojen adsorpsiyonunun incelenmesi
 2. II.Hidrojen üretimi
  • Biyokütle gazlaştırılması
  • Gaz karışımlarının temizlenmesi ve hidrojen gazı bakımından saflaştırılmasıLaboratuvarda Yürütülen Projeler

Öğrenci Bilimsel Araştırma Projeleri:

Akyüz, M.S. Karbon Nanotüp / PEDOT:PSS / Gümüş Nanotel Nanokompozitlerden Transparan ve İletken İnce Filmlerin Üretilmesi, (İTÜ-BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi 2021.

Görüryılmaz, M.T. HT-PEM Yakıt Hücreleri için PBI Membran Sentezi ve Karakterizasyonu (İTÜ-BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi 2020.

Kara G. Karbon Nanotüp/Metal/Metal Oksit Kompozitlerin Li-Hava Pillerde Katot Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi (İTÜ-BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi 2020.

Demirci, S. Lityum İyon Pilleri için Üç Boyutlu Grafen/Karbon Nanotüp/Silisyum Nanokompozit Anotların Geliştirilmesi (İTÜ-BAP, Doktora tez projesi, 2019—

Gokceli, G., Karatepe, N. Geçirgen ve İletken Elektrot Olarak Karbon Nanotüp Katkılı İndiyum Kalay Oksit İnce Filmlerin Geliştirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, 2018.

Çokkanlı, B., Karatepe, N.Grafenin Lityum İyon pillerde Anot Malzemesi olarak Kullanımı, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2015.

Çolak, F., Karatepe, N.Yarı-iletken Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Seçici Üretimi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2014.

Çakmak, İ., Karatepe, N.Karbon Nanotüp Transparan Elektrotların Hazırlanması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2015.

Bakalcı, H., Karatepe, N. Metal Katkılandırılmış Grafitin Lityum İyon Pillerde Anot Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2015.

Akın, N., Karatepe, N.Modifiye Edilmiş Grafitin Lityum İyon Pillerde Anot Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2015.

Ürper, O., Karatepe, N.Geçirgen Elektrot Olarak Karbon Nanotüplerin Kullanımı, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2013.

Dalkılıç, Z., Karatepe, N. Karbon Nanotüp Üretimi ve Fotovoltaik Sistemlerde Kullanımı, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2013.

Deniz, C., Karatepe, N., Hidrokarbon Gazlarının Katalitik Ayrışması ile Hidrojen ve Karbon Nanotüp Üretimi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2012-2013.

Gümüş, F. Karatepe, N. Farklı Destek Malzemeleri Kullanılarak Karbon Nanotüplerin Sentezi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2013.

Diğer Projeler:

Yeni tasarlanmış hibrit organik-inorganik boşluk taşıyıcı tabaka ve karbon elektrotla oluşturulan perovskit ve yakın kızılötesi duyarlı kuantum nokta güneş hücrelerinin maliyet etkin üretimi, Tubitak- Kore (NRF) İşbirliği Programı, 218M110, 2019- 2021.

Metal kalkojen ve dikalkojen karbon nanotüp kompozitlerin inorganik ve organik güneş pillerinde kullanım potansiyelinin araştırılması (İTÜ-BAP, Doktora sonrası araştırmacı (S. Bozar) projesi, 2020—

Organik Güneş Pillerinde Metal ve Karbon Esaslı ITO Hibrit Anotların Geliştirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Genel Araştırma Projesi MGA-2017-40837, 2017-…

Yaş Çekim Metodu İle %100 Grafen Kontinü Lifin (Filament) Ve Tekstil Yüzeyinin Üretimi-Geliştirilmesi, Gaz Adsorpsiyon Uygulamasının Araştırılması, 114M524-1001 Tübitak Projesi, 2014-2018.

Determinationof the Basic Characteristics and Revealing the Atomic Mechanisms of the Thermal Stability of Different Hydrogenated Graphene-Layers-Based Nanostructures and Carbon Nanotubes, Relevance to the Problem of the Hydrogen On-Board Storage in Fuel-Cell-Powered Ecological Vehicles,Tübitak Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (Rfbr) İşbirliği Programı, 213M523, İTÜ-Sabancı Üniversitesi-Rusya, 2014-2016.

Karbon Nanotüplerle İşlevselleşmiş Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Geliştirilmesi, 113M940-1003 Tübitak Projesi, 2014-2016.

Karbon Nanotüplerin Organik Güneş Pillerinde Geçirgen Elektrot Olarak Kullanımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2013-2014

Tüketici elektroniği uygulamaları için, yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücre tasarımı, prototip ve pilot üretimi ile güvenlik ve ömür testlerinin gerçekleştirilmesi, Tübitak TEYDEP projesi (İnci akü A.Ş.), 2013-2015.

BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources, AB Projesi (Contract No: TR07C1.01-02/127), 2011-2015.Laboratuvar Çalışmalarında Elde Edilen Başarılar (Ürün, Bitirilen Tez, vs.)

Ürünler: Karbon nanotüp, Grafen, Aktif karbon

Son 5 yıl içerisinde bitirilen tezler:

Fatih Gümüş, Farklı Destek ve Katalizör Malzemeleri Kullanılarak Karbon Nanotüplerin Sentezi, 2013. Aynur Şenyer, Metal Katkılı Karbon Nanotüplerde Hidrojen Adsorpsiyonu, 2013.

Ömer Faruk Konar, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Supply Chains And Hydrogen Aircrafts For Gauteng Metropolitan Region of South Africa, 2013.

Cansu Deniz, Hydrogen and Carbon Nanotube Production via Catalytic Decomposition of Methane, 2013.

Zeynep Dalkılıç, Dikey Karbon Nanotüp Üretimi ve Çeşitli Uygulamalar İçin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi, 2014.

Osman Ürper, Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Organik Güneş Pillerinde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılması, 2014.

Handan Bakalcı, Investigation of Anode Properties and Battery Performance of Metal Doped Graphite for Lithium Ion Batteries, 2014.

Nergis Akın, Modifiye Edilmiş Grafitin, Lityum İyon Pillerde Anot Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi, 2014.

İpek Çakmak,Karbon Nanotüp Transparan Elektrotların Hazırlanması,2015.

Selim Erbil, Otomobil Fabrikasında Karbon Envanteri Çıkarılması Ve Sera Gazı Azaltıcı Önlemlerin Değerlendirilmesi, 2015

Fatma Çolak, Fabrication of Single-Walled Carbon Nanotube Conductive Thin Films, Kasım 2015

Rüya Atlıbatur, Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Elektronik Yapılarına Göre Ayrılması Ve Karakterizasyonu, Haziran 2016

Fereshteh Ordokhani, Sorting Single Wall Carbon Nanotubes By Electronic Structure Using Gel Chromatography, Haziran 2016

Gökçen Gökçeli, Preparation of Indium Tin Oxide Thin Films and Investigation of Hydrogen Post-Treatment Effect, Haziran 2018

Gökçen Gökçeli, Geçirgen ve İletken Elektrot Olarak Karbon Nanotüp Katkılı İndiyum Kalay Oksit İnce Filmlerin Geliştirilmesi, Haziran 2018

Ayşegül Gerçek, Co-Mo/MgO Katalizörü ile Yüksek Verimli Karbon Nanotüp Sentezi, Şubat 2019

Serdar Bozoğlu, Synthesıs of Sıngle-Walled Carbon Nanotube/Magnetıc Iron Oxıde Nanocomposıtes, Ocak 2021Laboratuvarın Verdiği Hizmetler

TGA/DSC ÖlçümleriYayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 1. M.B. Arvas, N. Karatepe, M. Gencten, Y. Sahin, Fabrication of High-Performance Symmetrical Coin Cell Supercapacitors by Using One Step and Green Synthesis Sulfur Doped Graphene Powders, New Journal of Chemistry 2021
 2. G. Gökçeli, N. Karatepe, Investigation of hydrogen post-treatment effect on surface and optoelectronic properties of indium tin oxide thin films, Journal of Alloys and Compounds 851 (2021) 156861.
 3. Z. Dalkılıç, C. B. Lee, H. Choi, I. Nar, N. Karatepe, A. Kalkan Burat,Tetra and octa substituted Zn(II) and Cu(II) phthalocyanines: Synthesis, characterization and investigation as hole-transporting materials for inverted type-perovskite solar cells,Journal of Organometallic Chemistry 922 (2020) 121419.
 4. G. Gökçeli, N. Karatepe, Improving the properties of indium tin oxide thin films by the incorporation of carbon nanotubes with solution-based techniques, Thin Solif Films 697 (2020) 137844.
 5. A. Gerçek, G. Gökçeli, R. Yavuz, N. Karatepe, Effect of bimetallic Co:Mo/MgO catalyst on the growth efficiency of single-walled carbon nanotubes, Journal of Applied Physics128 (2020) 225103.
 6. Al-Tabbakh, A.A., Karatepe, N., Al-Zubaidi, A.B., Benchaabane, A., Mahmood, N.B. (2019). Crystallite size and lattice strain of lithiated spinel material for rechargeable battery by X-ray diffraction peak-broadening analysis, International Journal of Energy Research, 43 (5), 1903-1911.
 7. Urper, O., Çakmak, İ., & Karatepe, N. (2018). Fabrication of carbon nanotube transparent conductive films by vacuum filtration method. Materials Letters, 223, 210-214.
 8. Ordokhani, F., Atlibatur, R., Gursel, Y., & Karatepe, N. (2018). Modified mixed chromatography method for separation of single-walled carbon nanotubes based on diameter and conductivity.Materials Letters,222, 113-117.
 9. Uçar, N., Gokceli G., Özsev Yüksek, İ., Önen, H. A., Karatepe Yavuz, N., (2018). Effect of coagulation time, number of coagulation bath and ingredients on properties of continuous graphene oxide fibre, Indian Journal of Fibre & Textile Research, 43, pp. 217-223
 10. Ünlü, A., Meran, M., Dinc, B., Karatepe, N., Bektaş, M., & Güner, F. S. (2018). Cytotoxicity of doxrubicin loaded single-walled carbon nanotubes. Molecular Biology Reports, 1-9.
 11. Uçar, N., Can, E., Özsev Yüksek, İ., Ölmez, M.,Önen, H. A., Karatepe Yavuz, N., “The effect of exfoliation and plasma application on the properties of continuous graphene oxide fiber”, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, Vol.25, No.10, 570-575, 2017.
 12. Alptoğa, Ö,Uçar, N., Karatepe, N., Önen, H. A., “Effects of the Coagulation Bath and Reduction Process on SO2 Adsorption Capacity of Graphene Oxide Fiber”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.11, No.6, 375-378, 2017.
 13. Oytun, F., Dizman, C., Karatepe, N,Alpturk, O., Basarir, F., Preparation of transparent conducting electrode on polysulfone film via multilayer transfer of layer-by-layer assembled carbon nanotubes, Thin Solid Films, Vol.625, 168-176, 2017.
 14. Çolak, F., Dalkılıç, Z., Mohseni, A.T., Atlıbatur, R., Çolak, Ü., Arıcı, E., Karatepe, N., “MoOx Doped Single-Walled Carbon Nanotube Films as Hole Transport Layer for Organic Solar Cells”, Acta Physica Polonica A, Vol.131, No.3, 474-476, 2017.
 15. Uçar, N., Ölmez, M., Alptoğa, Ö., Karatepe Yavuz,N.,Önen, H. A., Graphene Oxide Fiber with Different Exfoliation Time and Activated Carbon Particle, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, Vol.10, No.1, 1487-1491, 2016.
 16. Eksik, O., Aksakal, C., Yavuz, R., Karatepe, N.,“Synthesis of Graphene-Metal Nanocomposite Anode Materials for Lithium Ion Batteries”, International Journal of Nanotechnology & Nanomedicine, Vol.1, No.1, 1-5, 2016.
 17. Uçar, N., Gökçeli, G., Yüksek, İ., Ö, Önen, H. A., Karatepe, N., “Graphene Oxide and Graphene Fiber Produced by Different Nozzle Size, Feed Rate and Reduction Time with Vitamin C”, Journal of Industrial Textiles, 2016 (Accepted).
 18. Uçar, N., Gökçeli, G., Yüksek, İ.Ö, Önen, H. A., Karatepe, N., “The Effect of Coagulation Time, Number of Coagulation Bath And Ingredients on Propertıes of Continous Graphene OxideFiber”, Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR), 2016 (Accepted).
 19. Uçar, N., Çavdar, G., Karatepe, N., Kızıldağ, N, Altay, P, “SO2 Adsorption Capability of Activated Carbon Nanofibers Produced By Different Activatıon Process Parameters”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol.26, No.4, 407-413, 2016
 20. A.B. Tuğrul, S. Erentürk, S. Hacıyakupoğlu, N.Karatepe, N.Altınsoy,N. Baydogan, F.Baytaş, B.Buyuk, E.Demir,S. Gedik, “Kinetic and Thermodynamic Behavior of Selenium on Modified Bentonite and Activated Carbon using Radiotracer Technique”, Acta Physica Polonica A, 128 (2B), B180-181, 2015.
 21. Uçar, N., Gökçeli, G., Karatepe, N., Önen, H. A., The Effect of Dispersion Preparation Type and Last Coagulation Bath on Graphene Oxide Fibers Produced by Wet Spinning Technique”, Tekstil ve Konfeksiyon, 25 (3), 215-219, 2015.
 22. Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Investigation of Reaction Time, Weight Ratio, and Type of Catalyst on the Yield of Multi-Wall Carbon Nanotubes Synthesized by Chemical Vapor Deposition of Acetylene”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol.23, No. 10, 853-859, 2015.
 23. Çelebi, M.C., Karatepe, N., “An Investigation of Thermal Decomposition Behavior of Hazelnut Shells”,International Journal of Green Energy, Vol.12, No.1, 93-97, 2015.
 24. Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Hydrogen adsorption of carbon nanotubes grown on differentcatalysts”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, No.24, 7665-7670, 2015.
 25. Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Effect of Reaction Time, Weight Ratio, and Type of Catalyst on the Yield of Single-Wall Carbon Nanotubes Synthesized by Chemical Vapor Deposition of Acetylene”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol. 23, No.6, 535-541, 2015.
 26. A.B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, S. Erentürk, N.Karatepe, F.Baytaş, N. Baydogan, N.Altınsoy,,B.Buyuk, E.Oruçoğlu, E.Demir,Investigation for Remediation of Selenium Aqueous Environment with Using Organic Pillared Bentonite by Radiotracer Technique, Acta Physica Polonica A, 127 (4), 1186-1188, 2015.
 27. Nechaev, Y. S.,Yürüm, A., Tekin, A., Karatepe Yavuz, N., Yürüm, Y., Veziroğlu, T. N.,"Fundamental open questions on engineering of "super" hydrogen sorption in graphite nanofibers: relevance for clean energy applications",American Journal of Analytical Chemistry, Vol.5, No.16, 1151-1165, 2014.
 28. Karatepe, N., Yuca, N., Şenkal, B.F., “Synthesis of Carbon Based Nano Materials for Hydrogen Storage”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol:21, No:1, 31-46, 2013.
 29. Yuca, N., Karatepe, N., Yakuphanoğlu, F, Hepuzer Gürsel, Y. “Thermal and Electrical Properties of Carbon Nanotube Based Materials”, Acta Physica Polonica A, 123 (2), 352-354, 2013.
 30. Altinsoy, N., Tugrul, A.B, Baytaş, A.F., Baydoğan, N., Karatepe, N., Haciyakupoğlu, S., Büyük, B., “Investigation of Helical Flow by Using Tracer Technique”, Tracer 6 - The 6th International Conference On Tracers And Tracing MethodsBook Series, Vol.50,Article No.01001, 2013.
 31. Baytaş, A.F., Tugrul, A.B, Gökbulak, F., Baydoğan, N., Altinsoy, N.,Haciyakupoğlu,S., Karatepe, N., Erentürk., S.A.,Büyük, B., Demir, E., Camtakan, Z., “Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique”, Diffusion in Solids and Liquids VIIIBook Series:Defect and Diffusion Forum,Vol.334-335,274-278, 2013.
 32. Deniz, C.,Karatepe, N., “Hydrogen and Carbon Nanotube Production via Catalytic Decomposition of Methane” , Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VIBook Series: Proceedings of SPIE,Vol: 8814 A.No: 881405 Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.
 33. Gümüş, F., Yuca, N., Karatepe, N., “Carbon nanotube synthesis with different support materials and catalysts”, Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VIBook Series: Proceedings of SPIE,Vol: 8814 A.No: 881404 Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.
 34. Yuca, N., Camtakan, Z., Karatepe, N., “Different Techniques for Characterizing Single-Walled Carbon Nanotube Purity”, Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VIBook Series: Proceedings of SPIE,Vol: 8814 A.No: 881403 Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.
 35. Yuca, N., Gümüş, F., Karatepe, N., “The Role of H-2 Reduction in the Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes”, Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VIBook Series: Proceedings of SPIE,Vol: 8814 A.No: 881406 Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Gerçek, A., Karatepe, N., “Diameter-Controlled Synthesis of Single Wall Carbon Nanotubes by Catalytic Decomposition of Acetylene on Bimetallic Co–Mo Catalysts”, International Energy Raw Materials and Energy Summit (INERMA 2017), İstanbul, 27-30 September 2017.
 2. Gökçeli, G., Tabatabaei, A., Özkan Zayim, E., Karatepe, N., “Development of Indium Tin Oxide-Carbon Nanotube Hybrid Transparent Conductive Electrodes for Solar Cells”, International Energy Raw Materials and Energy Summit (INERMA 2017), İstanbul, 27-30 September 2017.
 3. Beton, İ., Gökçeli, G., Yavuz, R., Karatepe, N., “Investigation of CO2 Adsorption Capacities of Chemically Activated Carbons Prepared from Olive Stone”, International Energy Raw Materials and Energy Summit (INERMA 2017), İstanbul, 27-30 September 2017.
 4. Ordokhani, F., Atlıbatur, R., Eksik, O., Çolak, Gürsel, Y., Karatepe, N., “Effective Mixed Chromatography Method to Separation of Large/Small Diameter Semiconducting Single Walled Carbon Nanotubes”, International Conference and Exhibition on Advanced and Nanomaterials, Kanada, 7-9 September 2017.
 5. Atlıbatur, R., Ordokhan, F., Eksik, O., Çolak, Gürsel, Y., Karatepe, N.,“Enhanced Desorption System for Separation of Metallic-Single Walled Carbon Nanotubes ”, International Conference and Exhibition on Advanced and Nanomaterials, Kanada, 7-9 September 2017.
 6. Alptoğa, Ö,Uçar, N., Karatepe, N., Önen, H. A.,”Adsorption of SO2 on Metal Doped Graphene Oxide Fibers”, 16thInternatıonal the Recent Progress Symposıum on Textıle Technology And Chemıstry, Bursa, 4-6 May 2017.
 7. Partovi Meran, M.,Akkuş, P.D., Kürkçüoğlu Levitas, A.Ö., Kartepe, N., Hızal, G., Güner, F.S., “Peg Modified Single-Walled Carbon Nanotubes: Molecular Dynamics Simulations and Experimental Approach, The Porous and Powder Materials Symhosium and Exhibitions-PPM 2017, İzmir, 12-15 September, 2017.
 8. Partovi Meran, M.,Akkuş, P.D., Kürkçüoğlu Levitas, A.Ö., Kartepe, N., Hızal, G., Güner,Sepember Sepember F.S., “Doxorubicin Loaded Carbon Nanotubes as Multimodal Nanocarriers for Cancer Treatment”, 5th International Bau DrugDesign Congress ,Novel Methods andEmerging Targets in Drug Discovery PatentedDrug Development, İstanbul, 19-21 October 2017.
 9. Ünlü, A., Dinç B., Partovi Meran, M.,Karatepe, N., Bektaş, M., “In Vitro Cytotoxicity of Multiwalled Carbon Nanotubes as Protein Nanocarriers”, 5th International Bau DrugDesign Congress ,Novel Methods andEmerging Targets in Drug Discovery PatentedDrug Development, İstanbul, 19-21 October 2017.
 10. A.B. Tuğrul, N. Altınsoy,E.Demir, S. Erentürk, N.Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, B.Buyuk, N. Baydogan,F.Baytaş, Evaluation for Elimination of methylene-orange from aqueous media bay using membrane”, AIP Conference Proceedings, 1809, 020047, 2 doi: 10.1063/1.4975462, 2017.
 11. Dalkılıç, Z., Çolak, F., Mohseni, A.T., Karatepe, N., Improvement of Surface Properties of VACNT/MoOx Buffer Layer for High Efficient Solar Cells, Seventeenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT16), Vienna-Austria, 7-13 August, 2016.
 12. Çolak, F., Mohseni, A.T., Karatepe, N., Hybrid Graphene/Carbon Nanotube Films as Transparent Conductors, Seventeenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT16), Vienna-Austria, 7-13 August, 2016.
 13. Ordokhani, F., Atlıbatur, R., Gürsel, Y., Karatepe, N., Effective separation of metallic and semiconducting single-wall carbon nanotubes by using binary hydrogels, Seventeenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT16), Vienna-Austria, 7-13 August, 2016.
 14. Atlıbatur, R., Ordokhani, F., Gürsel, Y., Karatepe, N., Development of Gel Chromatography Method for High Yield Metal/Semiconductor Separation of Carbon Nanotubes, Seventeenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT16), Vienna-Austria, 7-13 August, 2016.
 15. Çolak, F., Dalkılıç, Z., Mohseni, A.T., Atlıbatur, R., Çolak, Ü.,Arıcı, E., Karatepe, N., MoOx Doped Single-Walled Carbon Nanotube Films as Hole Transport Layer for Organic Solar Cells, APMAS-2016,İstanbul, 1-3 June, 2016.
 16. Dalkılıç, Z., Karatepe, N., Mohseni, A.T., Çolak, F., Usage of Surface Modified MoOx/VACNT Buffer Layer in Organic Solar Cells”, 6th EuCheMS Chemistry Congress, Seville, Spain, 11-15 September, 2016.
 17. Tugrul, A.B., Altinsoy, N., Demir, E., Erenturk, S., Buyuk, B., Haciyakupoglu, S., Karatepe, N., Baydogan, N.,Baytas, A .F., Elimination of methylene orange from aqueous media by using membrane, APMAS-2016,İstanbul, 1-3 June, 2016.
 18. Eksik, O., Aksakal, C., Yavuz, R., Karatepe, N.,Synthesis of Graphene-Metal Nanocomposite Anode Materials for Lithium Ion Batteries, Society for the Advancement of Material and Process Engineering, Long Beach CA-USA, 22-25 May, 2016.
 19. Çolak, F., Mohseni, A.T., Çolak, Ü., Karatepe, N., Fabrication of Single-Walled Carbon Nanotube Thin Films, 1st International Symposium “Functional Nanomaterials in Industrial Applications: Academic- Industry Meet” 29-31 March, Preston /İngiltere, 2016.
 20. Mohseni, A.T., Çolak, F., Dalkılıç, Z., Laki, M., Atlıbatur, R., Çolak, Ü.,Karatepe, N., Development Of Carbon Nanotube-Based Organic Solar Cells, 1st International Symposium “Functional Nanomaterials in Industrial Applications: Academic- Industry Meet” 29-31 March, Preston /İngiltere, 2016.
 21. Urper,O.,Karatepe, N. , Preparation of Transparent and Conductive Films of Carbon Nanotubes for Organic Solar Cells, 5th International Conference on Nanotechnology (ICN-2016), İstanbul, 1-2 September, 2016.
 22. Dalkılıç, Z., Karatepe, N., “Effect of Catalysts Distribution on Morphology of Vertically Aligned Carbon Nanotube Films“, The sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, June 28-July 3, p.344, Nagoya, Japan ,2015.
 23. Çolak, F. Dalkılıç, Z., Tabatabai, A., Laki, M., Çolak, Ü., Arıcı, E.Ü., Karatepe, N., “Devolopment of MoOx-CNT Combinated Buffer Layer for Performance Improvement in Organic Solar Cells“, The sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, June 28-July 3, p.240, Nagoya, Japan, 2015.
 24. Beton, I., Çolak, F., Yavuz, R., Karatepe, N., “CO2 Adsorption on Activated Carbon Prepared From Olive Stone by Chemical Activation”, International Energy Raw Materials and Energy Summit, 1-3 October 2015, İstanbul, Turkey.
 25. Laki, M., Tabatabai, A., Karatepe, N., Arıcı, E.Ü., „High Purity Single Walled Carbon Nanotubes As Transparent Electrode”, SolarTR-3 Third Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition, April 27-29, 2015.
 26. Atlıbatur, R., Ordokhan, F., Çolak, F., Karatepe, N., Gürsel, Y. “Single Stage Separation of High-Purity Semiconducting Carbon NanotubesUsing Gel Chromatography”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 27. Ürper, O., Karatepe, N., “Preparation of Transparent and Conductive Films of Carbon Nanotubes for Organic Solar Cells”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 28. Bakalcı, H., Pampal, E., Eksik, O., Yavuz, R., Karatepe, N., “Preparation and Electrochemical Characterization of Silicon dioxide/Boron/Graphite Composite as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 29. Eksik, O., Çokkanlı, B., Aksakal, C., Karatepe, N., Yavuz, R.,“Graphene-Metal Based Nanocomposite Anodes for Lithium-Ion Batteries”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 30. A.B. Tuğrul, N. Altınsoy,E.Demir, S. Erentürk, N.Karatepe, S. Hacıyakupoğlu,B.Buyuk,N.Baydogan,F.Baytaş,Z.Er,“Investigation for removal of methylene-blue in aqueous environment by using different membranes”, Fifth Internatioanl Conference on Environmental Management, Engineering, planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, 14-17 June, p.344-349, Mykeonos Island, Greece, 2015.
 31. Dundar-Tekkaya E., Karatepe, N., “The Effect of the Reaction Parameters on Carbon Nanotube Synthesis on Cobalt Catalyst”, 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Istanbul, Turkey, June 17-21, 2014.
 32. Dundar-Tekkaya E., Karatepe, N., “Hydrogen Adsorption of Carbon Nanotubes Grown on Different Catalysts”, 13th International Conference on Clean Energy, Istanbul, Turkey, June 8-12, 2014.
 33. A.B. Tuğrul, N.Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, S. Erentürk, N. Altınsoy,N. Baydogan,F.Baytaş,B.Buyuk, E.Demir,“Assessment of Radioiodineand Radioselenium Adsorptions on Activated Carbonin Aqueous Media”, ICEM-2014, Istanbul, 5-7 June, 2014.
 34. Yuri S. Nechaev,Varvara P. Filippova,Alp Yürüm,Nilgün Karatepe Yavuz, Yuda Yürüm, Nejat T. Veziroglu, “On the Physics of Intercalation of Hydrogen into Surface Graphane-Like Nanoblisters in Pyrolytic Graphite & Epitaxial Graphene”, XII International Conference on Nanostructured Materials (Nano 2014), 13-18 July, Moscow, 2014.
 35. Urper,O.,Karatepe, N. , Arıcı, E.Ü, “Carbon Nanotubes as Transparent Electrodes For Organic Solar Cells”, E-MRS 2014 Sprıng Meetıng, May 26-30,Lille, France, 2014.
 36. A. Beril Tugrul, Sevilay Haciyakupoglu, Sema Erenturk, Nilgun Karatepe,Filiz Baytas, Nilgun Baydogan, Nesrin Altinsoy, Bulent Buyuk, Esra Orucoglu, Ertugrul Demir, Zeyneb Camtakan, Muhittin Okka , “Investigation for Remediation of Selenium Aqueous Environment with Using Organic Pillared Bentonite by Radiotracer Technique”, APMAS-2014,Fethiye, 24-27 April, 2014.
 37. Z. Dalkılıç, N. Karatepe, “Synthesis of CNT Arrays with Antireflective and Self-cleaning Properties for Solar Cells”, Turkish-German Conference on Energy Technologies,METU, Ankara, 13-15 October, 2014.
 38. C. Koyunoğlu, A. Mahmut, N. Karatepe,” Biomethanation of coal and biomass”, Turkish-German Conference on Energy Technologies,METU, Ankara, 13-15 October, 2014.
 39. A.B. Tugrul, S. Erentürk, S. Haciyakupoğlu, N.Karatepe, N.Altinsoy, N.Baydoğan, F.Baytaş, B. Büyük, E.Demir, S. Gedik, Kinetic and Thermodynamic Behavior of Selenium on Modified Bentonite and Activated Carbon Using Radiotracer Technique, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), 25 - 29 October 2014, Antalya-Turkey
 40. Baytas A.F., Tugrul A.B., Gokbulak F., Baydoğan N., Altinsoy N., Haciyakupoglu S., Karatepe N., Erenturk S., Buyuk B., Demir E., Camtakan Z., Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique, Defect and Diffusion Forum, 334-335, 274-278 (2013)
 41. Dundar-Tekkaya E., Karatepe, N., “Hydrogen storage in single wall carbon nanotubes produced on iron catalyst”, IUPAC, Istanbul, Turkey, August 11-16, 2013.
 42. Gümüş F., Dundar-Tekkaya E., Karatepe N.,”Synthesis of carbon nanotubes via different catalysts” Geographical and Geological Research of Ukraine and Adjacent Territories, Simferopol, Ukraine, April, 2-7 2013.
 43. Deniz C., Karatepe, N.,“ “Hydrogen and carbon nanotube production via catalytic decomposition of methane”, SPIE International Symposium on NanoScience+Engineering, San Dieo-California, USA, August 25-29, 2013.
 44. Karatepe, N. Gümüş, F., Yuca, N. “The role of H2 reduction in the growth of single walled carbon nanotube”, SPIE International Symposium on NanoScience+Engineering, San Dieo-California, USA, August 25-29, 2013.
 45. Gümüş, F., Karatepe, N., Yuca, N. Carbon nanotube synthesis with different support materials and catalysts”, SPIE International Symposium on NanoScience+Engineering, San Dieo-California, USA, August 25-29, 2013.
 46. Yuca, N., Camtakan, Z., Karatepe, N., “Different techniques for characterizing single-walled carbon nanotube purity SPIE International Symposium on NanoScience+Engineering, San Dieo-California, USA, August 25-29, 2013.
 47. Ürper, O. Karatepe, N. Arıcı, E. “Carbon Nanotubes as Transparent Electrodes”, The Internatıonal Conference on Solar Energy for World Peace, August 17-19, 2013.


Laboratuvarda Tez Çalışması Yapan Doktora Öğrencileri

Gökçen Gökçeli KAHVECİ
Selin ÖZEN
Pelin ATİLLA
Anıl ÜNSAÇ
Zeynep DALKILIÇ
Amin TABATABAEİ MOHSENİ
Melih Beşir ARVAS
Serdar BOZOĞLU
Yağmur Su ÜNALLaboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

E-mail / Telefon

Prof. Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ

Laboratuvar Sorumlusu

kmnilgun@itu.edu.tr
0212 285 3940

Prof. Dr. Üner ÇOLAK

Laboratuvar Sorumlusu

unercolak@itu.edu.tr
0212 285 3945

Araş. Gör. Gökçen GÖKÇELİ KAHVECİ

Laboratuvar Asistanı

ggokceli@itu.edu.tr
0212 285 7397