Radyoaktif izleyiciler, etiketleme, makina elemanlarının aşınmasının, yüksek fırınlarda iç kaplama aşınmasının belirlenmesi, akışkan kaçağı tayini ve akış hızı gibi akış parametrelerinin tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyoaktif izleyiciler kullanılarak, Enstitümüzde çeşitli araştırmalar ve projeler yapılmıştır.Çalışmalar

Radyoaktif izleyiciyle etiketleme
Endüstriyel Aşınma Ölçümleri
Kaçak Tayini
Kimyasal Ayırma İşlemleri
Boruda akış hızı tayini
Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi
Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Türbülanslı Akış İnceleme
Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini
Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini
Radyoaktif İzleme Tekniği İle Vorteks Akış Takibi
Termografik Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi
Radyoaktivite Tayini İle Havza Suyu Yüzey Kirliliği İncelemesiAraştırma Olanakları ve Ekipmanlar

G.M Tube, Oxford Instruments
Viskozimetre, VEB Prüfgerate–Werk Medingen
Mekanik Karıştırıcı, VM3 Cat
Vibratör, Elektromag M203 Model
Yüzey Sıcaklık Termometresi, Thermistor Thermometer, Cole Parmer Tem5
Hassas Terazi, Sartorius type 1801
pH Metre, The Oyster Economy
Taşınabilir Refraktometre, Model WYT-4
Infrared Termometreler, Oakton
Radyasyon güvenlik donanımları: Radyasyon alan monitörü (Radmon), dijital alarmlı dozimetre, (Superdad Model 1888A), kalem dozimetre, 823000


  • ral3eae4f04aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • ral2
  • ral1

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. İskender A. ReyhancanLaboratuvar Sorumlusuiareyhancan@itu.edu.tr / 0212 285 3884
Araş. Gör. Onur ErbayLaboratuvar Asistanıerbayo@itu.edu.tr / 0212 285 7393