Laboratuvar Tanıtımı ve Misyon ve Hedefleri

Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarı; çalışmalarında enerji depolama ve dönüşümü konularına ağırlık vermektedir. Karbon yapılı malzemelerin Li-iyon piller, hidrojen depolama ve güneş pilleri gibi teknolojilerde kullanılmasını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarında; karbon nanotüp, aktif karbon, grafen ve kompozit malzemeler (polimer ve inorganik malzemeler ile) gibi karbon yapılı malzemelerin üretimi, karakterizasyonu, kullanılan alana göre modifikasyonları ile hidrojen depolama, Li-iyon pil ve fotovoltaik sistemlerde hem teorik ve hem de uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.Laboratuvar Altyapısı

 • Yüksek sıcaklık fırını
 • Etüv
 • Santrifüj
 • Analitik değirmen
 • Saf su destilatörü
 • Mekanik karıştırıcı
 • Manyetik karıştırıcı
 • Analitik terazi
 • Isıtıcı tabla
 • Lazerli partikül analizörü
 • Karıştırmalı su banyosu
 • Pres
 • pH-Eh-metre
 • UV-VIS spektrometre
 • Çeker ocak
 • Dondurarak kurutucu
 • Bilyeli öğütücüLaboratuvarda Yapılan Çalışmalar

 • Nükleer atık yönetiminde atık immobilizasyonu ve radyasyondan korunma için yeni ve alternatif malzeme üretimi
 • Radyoaktif kirleticilerin çevresel ortamlardan giderilmesi için çeşitli tip bariyer malzemeleri sentezi ve modifiyesi
 • Nükleer teknikler kullanılarak erozyon ve sedimentasyon hızı gibi çevresel değişime yol açan sorunları tanımlama ve çözüm yolları geliştirilme
 • Çevresel örneklerde ağır metal kirliliğinin ve hava kirliliğinin izlenmesi ve modellenmesiLaboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. Sema Akyıl ErentürkLaboratuvar Sorumlusuerenturk@itu.edu.tr / 0212 285 3938
Araş. Gör. Furkan ÇınarLaboratuvar Asistanıcinarf@itu.edu.tr     / 0212 285 3894