Fotometri ve Radyometri Laboratuvarı, ışık kaynakları ve armatürlerin tüm fotometrik ve radyometrik özelliklerinin ölçülmesi konusunda hizmet vermektedir. Bu kapsamda, ışık kaynaklarının ve armatürlerin toplam ışık akısı, renk sıcaklığı, renksel geriverim, spektral enerji, ışık şiddeti değerleri ölçülmektedir. Ölçülen değerler yardımı ile ışık şiddeti tabloları (.ldt ve .ies formatında), ışık dağılım eğrileri, armatür geriverim ve etkinlik faktörü değerleri belirlenmektedir.

Ayrıca laboratuvar bünyesinde yapılandırılan Optik ve Termal Tasarım Ofisi (OTTO), başta LED ışık kaynaklı armatürler olmak üzere aydınlatma sistemleri için optik ve ısıl tasarım konularında hizmet vermektedir.

Bu laboratuvar, Vestel Elektronik A.Ş. ve CREE desteği ile kurulmuştur.fotometri_1

Yapılan Çalışmalar

Armatür ve ışık kaynaklarının karakteristik özelliklerinin ölçümü ve raporlanması

  • Toplam ışık akısı (f)

  • Renksel geriverim (Ra)

  • Renk sıcaklığı (CCT)

  • Elektriksel güç (P)

  • Etkinlik faktörü (e)

  • Armatür geriverimi (LOR)

LED çip ve modüllerinin ısıl, elektriksel ve optik özelliklerinin ölçümü
Armatürlerin ışık şiddeti değerlerinin (I) C ve Gama düzlemleri için ölçümü ve raporlanması
Armatürlerin ısıl simülasyonlarının yapılması
Armatürlerin optik tasarım ve simülasyonlarının yapılması

 Laboratuvar Ekipmanları

2 m çaplı Ulbricht Küresi (Spektroradyometre ile)
Sıcaklık Kontrollü 1 m çaplı Ulbricht Küresi (Spektroradyometre ile)
OPTİS Optik Tasarım Programı
FLOEFD Isıl Tasarım Programı

Laboratuvar ile ilgili detaylı bilgi için www.eva.itu.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. Sermin OnaygilLaboratuvar Sorumlusuonaygil@itu.edu.tr / 0212 285 3946
Araş. Gör. Dr. Emre ErkinLaboratuvar Asistanıerkinem@itu.edu.tr / 0212 285 3879